Organisatie ontwikkeling

 • Wil je met je organisatie een stap maken van top-down leiderschap naar een vorm van gedistribueerd leiderschap?
 • Wil je als organisatie snel kunnen inspelen op veranderingen?
 • Wil je meer uit je organisatie halen? Heeft de organisatie meer potentie dan er nu uitkomt?
 • Wi je meer werkplezier?

NEXT STEP voor organisaties

Steeds meer organisaties komen tot het bewustzijn dat de hiërarchische, top-down georganiseerde organisatie niet meer voldoet.

Verlang jij er naar om te werken in een organisatie die gebaseerd is op onderstaande principes:

 • Levend systeem
  Waar de organisatie wordt gezien als een levend systeem, met een intrinsieke motivatie (levensdrang) om zich te ontwikkelen en haar volle potentie te leven.
 • Purpose Driven
  Een organisatie die gericht is op het verwezenlijken van haar betekenis die verder gaat dan alleen winst. Waar we erop vertrouwen dat als we focussen op onze doel, dat de winst dan vanzelf zal volgen.
 • Groter geheel
  De organisatie heeft het bewustzijn dat het onderdeel is van een groter geheel (ook de natuur en alle levensvormen) en de verantwoordelijkheid neemt die daarbij hoort.
 • Wendbaar
  Een organiatie die zich dynamisch en continu ontwikkelt en niet van reorganisatie naar reorganisatie hoeft te hollen.
 • Autonomie en zelfsturing
  Waar de autonomie van mensen wordt gestimuleerd en die erin gelooft dat je mensen niet hoeft te managen, maar dat intrinsiek gemotiveerde mensen het best tot hun recht komen en het gelukkigst zijn als ze zelf beslissingen kunnen nemen.
 • Gelijkwaardigheid
  Waar je helemaal jezelf kan zijn en collega’s elkaar zien als gelijken hoezeer we ook mogen verschillen in opleiding, leeftijd en de reikwijdte van ons werk.
 • Heelheid / inclusiviteit
  Waar alle kanten van onszelf er mogen zijn. Naast het denken, is er ruimte voor onze emotionele, intuïtieve en spirituele kanten. Het mannelijke en vrouwelijke worden gelijkelijk gewaardeerd.
 • Diepgang
  Een organisatie die ruimte geeft aan het onderzoeken van diepere vragen van zingeving en doelen, zowel individueel als collectief: wat is mijn roeping? Wat is echt de moeite waard om te bereiken?
 • Levendigheid / bezieling
  Een organisatie waar je wordt gestimuleerd om je eigen grootsheid te leven en je roeping te manifesteren.

Vijfpuntige ster handen.png

Hoe kan ik helpen?

Bezieling en verbinding terugbrengen in organisaties. De basis daarvoor is verbinding met de purpose van de organisatie en dat mensen bereid zijn vanuit een dieper niveau naar zichzelf kijken. Ik kan je ondersteunen bij het maken van de transitie naar een wendbare organisatie gebaseerd op zelforganisatie en waarin het potentieel van medewerkers en organisatie kan worden gemanifesteerd.

Als begeleider kan ik jouw organisatie ondersteunen:

 • Bij het opgang brengen van beweging verbonden met de purpose van de organisatie.
 • Bij het maken van een speelveld waarbinnen zelforganisatie wordt gestimuleerd en heldere spelregels zijn voor overleg en besluitvorming.
 • Bij het begeleiden van mensen en teams om de volgende stap te maken.
 • Bij het maken van concrete handvaten en praktische werkwijzen.
 • Bij het maken van een leeraanbod waarmee mensen zich persoonlijk en als groep verder kunnen ontwikkelen.